FISHVIET tổng quan
Danh bạ cá cảnh
Bể cá hình chữ L
Mô tả: Bể cá hình chữ L thích hợp đặt nơi góc nhà, ý tưởng mới trong thiết kế và trang trí.
Loại sản phẩm: Bể cá
Bể cá hình trụ
Mô tả: Bể cá hình trụ thích hợp cho nhiều vị trí kê đặt khác nhau, là giải pháp thiên về trang trí mỹ thuật.
Loại sản phẩm: Bể cá
Bể cá dưới bàn khách
Mô tả: Bể cá được thiết kế bên dưới bàn khách, kết hợp cây xanh, mang thiên nhiên vào ngôi nhà của bạn.
Loại sản phẩm: Bể cá
Bể cá trồng sen
Mô tả: Bể cá là chậu gốm chứa nước, chủ yếu trồng sen, súng để trang trí, kết hợp thả cá bảy màu, hồng kim...
Loại sản phẩm: Bể cá
Bể cá phun nước
Mô tả: Bể cá xi-măng được thiết kế trụ phun nước trung tâm, lấy nước phun là mục tiêu trang trí chính, kết hợp thả cá trong bể...
Loại sản phẩm: Bể cá